Lesy ČR loni vyšla správa vodních toků na 470 milionů korun

24. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Lesy ČR nádrž Pustý potok v Raspenavě

Správa a opravy vodohospodářského majetku včetně úprav koryt potoků i dalších opatření loni vyšly státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) včetně dotací na 470 milionů korun. Uvedla to dnes mluvčí podniku Eva Jouklová.

Lesy ČR přitom spravují na celém území republiky více než 38 tisíc kilometrů menších vodních toků. „Odstraňovali jsme především povodňové škody z předchozích let a budovala se protipovodňová opatření,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. „Například v Novém Jičíně a Žilině jsme postavili ochranné hráze u řeky Jičínky, na Svitavsku došlo k revitalizaci Borušovského potoka, v jižních Čechách jsme dořešili povodňové škody na Dobrovodském a Krásetínském potoce. Příkladů je ale mnohem více,“ řekl Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR.

Kromě správy vodních toků se po celé republice budují také retenční nádrže. Příkladem může být nádrž Pustý potok v Raspenavě na Liberecku dokončená právě v loňském roce (na snímku).  Lesy ČR také revitalizují nevhodně upravené toky, jako například Černý potok v Jizerských horách. Kromě toho vysazují a pečují o břehové porosty, zpracovávají odborné posudky, věnují se i poradenství. „Les je z hydrologického pohledu rozhodující při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Svým hospodařením Lesy ČR významně ovlivňují vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, ale také šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků,“ dodává Lidický.

Naše voda, foto Lesy ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka