Lesy ČR investují do ochrany raka říčního na Náchodsku

Aktualizováno 10. října 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

vysazování raků - foto Lesy ČR

Lesy ČR výrazným způsobem přispěly k ochraně ohroženého druhu raka říčního na vodním toku Jívka na Náchodsku v Královéhradeckém kraji. Informoval o tom mluvčí společnosti Zbyněk Boublík.

Lesy ČR nad obcí Stárkov do vodního toku usadily dvanáct kusů dřevěných roštů ukotvených kůly a kameny. Rošty slouží jako úkryty pro všechna vývojová stádia raka před predátory.

Lesy ČR, v úzké spolupráci s místními dobrovolníky, současně do volné přírody vypustily tři sta dospělých raků říčních. Místní populaci raků se tak podařilo významně posílit. Akce na ochranu raka říčního Lesy ČR realizují v rámci Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů včetně aktivit zaměřených na ochranu ohrožených živočichů.

Populace raka říčního na vodním toku Jívka je ve značné míře ohrožována predátory, jakými jsou volavka popelavá, vydra říční, čáp černý či norek americký. Úsilí Lesů ČR proto směřuje nejen k ochraně raka říčního před těmito predátory, ale i k posílení jeho populací tam, kde již má vhodné podmínky pro život. Daří se tak posilovat populaci domácích druhů raků oproti zavlečeným druhům, které se u nás nežádoucím způsobem rozšiřují. Vybudované úkryty zároveň zvyšují místní druhovou rozmanitost, neboť poskytnou příležitost i pro rozvoj drobných bezobratlých živočichů, tzv. zoobentosu, který slouží za potravu nejen rakům, ale i rybám.

Zdroj: Lesy ČR

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině