Lesy ČR investovaly 1,5 miliardy do protipovodňových opaření

23. března 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

vodohospodarske-akce-04

Státní podnik Lesy ČR spravuje více než 38 tisíc kilometrů malých vodních toků v České republice. V posledních třech letech investoval do protipovodňových a dalších opatření jeden a půl miliardy korun, sdělila mluvčí podniku Eva Jouklová.

Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině. Zachycuje srážky a má vliv na vyrovnávání odtoku vody. Lesy ČR svým hospodařením významně ovlivňují vodohospodářské funkce lesa. „V letech 2016 až 2020 připravujeme opatření pro zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody. Kromě rekonstrukcí a oprav vodních nádrží je důležitá také vhodná druhová skladba lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin,“ uvedl výrobně-technický ředitel podniku Václav Lidický. Patří mezi ně například buk lesní, dub letní, jedle bělokorá, lípa velkolistá i malolistá, javor klen a javor mléč, modřín opadavý, olše lepkavá či jasan ztepilý.

Prioritou vodohospodářů je podle Lidického chránit obyvatele před povodněmi. Letos se například začne v Němčicích v Pardubickém kraji budovat za 36 milionů korun poldr, tedy suchá nádrž, která zachytí povodňovou vlnu. Protipovodňovým opatřením, údržbě, opravám a rekonstrukcím vodních nádrží věnují vodohospodáři z Lesů ČR největší pozornost. „Opravujeme a stabilizujeme koryta toků, stavíme retenčních nádrže pro zadržování vody s cílem zpomalit odtok z krajiny. Současně revitalizujeme v minulosti nevhodně upravená koryta toků, vysazujeme na březích porosty a pečujeme o ně,“ popsal činnosti na sedmi správách toků Lesů ČR Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství státního podniku Lesy ČR.

V loňském roce Lesy ČR dokončily několik vodohospodářských projektů, například:

 • Čuvný potok a jeho levobřežní přítok Hluchý – Moravskoslezský kraj (k. ú. Morávka a Pražmo)
  – podélné a příčné objekty, čištění, stabilizace záhozem z lomového kamene
  – realizace stavebních prací: 6,2 mil. Kč (2013 – 2015)
 • Přibyslavický potok – kraj Vysočina (okres Třebíč)
  – vyčištění koryta toku od nánosů, opravy dlažeb a opěrných zdí a vyčištění retenčních prostorů kamenné a drátokamenné přehrážky
  – realizace stavebních prací: 2,4 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Vortovský potok – Pardubický kraj (okres Chrudim)
  – rozebrání kamenného opevnění na sucho, rekonstrukce základových pasů a výstavba nového podélného opevnění; stabilizace nivelety dna příčnými balvanitými prahy a zhotovení nových opěrných zdí
  – realizace stavebních prací: 2,1 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Vodní nádrž Těchlovice – Královehradecký kraj (Těchlovice)
  – odbahnění vodní nádrže včetně opravy funkčních objektů
  – realizace stavebních prací: 1,4 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Retenční nádrž Raška III.– Plzeňský kraj (k. ú. Pozorka u Kladrub)
  – rekonstrukce průtočné nádrže
  – realizace stavebních prací: 1,6 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Revitalizace Bynoveckého potoka – Ústecký kraj, (Děčínsko)
  – realizace stavebních prací: 1,2 mil. Kč (2013 – 2015)

Naše voda, foto: Lesy ČR

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině