Lesy ČR dokončily obnovu historické lipové aleje u Dyje

17. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

kaňon Dyje NP Podyjí

Lipová alej u známého a turisty velmi navštěvovaného hradu Bítov na Znojemsku v Jihomoravském kraji prošla zásluhou státního podniku Lesy České republiky (LČR) potřebnou revitalizací. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Bez revitalizace by přitom mohla podle mluvčího alej v průběhu několika desítek dalších let zaniknout. Lesy ČR proto nechaly odborně ošetřit 140 významných stromů, v historické lipové aleji a přilehlém lesoparku je navíc nově vysázeno 125 sazenic lesních dřevin, které zlepšují krajinářskou kompozici tohoto území. Provedený zoologický a entomologický průzkum prokázal, že některé stromy v lokalitě představují životní prostor pro mnoho zvláště chráněných druhů živočichů. Kromě LČR se na financování projektu podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Předmětné území se stalo součástí komponované krajiny lesů a lesoparků vytvářené programově vlastníky panství zejména v 19. století. Hrad vystavěný na úzkém skalnatém výběžku, cca 70 metrů nad hladinou říčky Želetavky, představoval důležitý opěrný bod pro Přemyslovce. Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím saletů (staveb), zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje. Na projekt s názvem „Ošetření významných stromů v přírodní rezervaci U doutné skály“ se LČR podařilo získat finanční podporu ve výši 563 851 korun.

Naše voda, ilustrační foto NP Podyjí – kaňon Dyje

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka