Lesy ČR budují protipovodňová opatření v okolí Ramzovského Járku

3. března 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Maňavský potok - revitalizace - Lesy ČR - 001

Vlastníci pozemků a nemovitostí v okolí Ramzovského Járku v Dubňanech na Hodonínsku si oddechnou. Jak totiž informoval Vyškovský deník, Lesy České republiky (Lesy ČR) zahájily práce na úprávě koryta, které mají v budoucnu zabránit povodním.

K opatřením státní podnik přistoupil jakožto správce dotčeného vodního toku. Reagoval také na výzvu zástupců Dubňan a místních lidí. „Urgovali jsme to už delší dobu. V minulosti jsme totiž měli s povodněmi problémy,“ uvedl za dubňanský odbor investic a správy majetku Roman Kordula. Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové se nenaruší přirozená souvislost toku a nemělyby vzniknout ani překážky pohybu ryb či dalších živočichů. „Odstraníme uložené sedimenty z průtočného profilu koryta. Vyprofilujeme břehy do původního tvaru, doplníme chybějící opevnění paty svahů a ty pak stabilizujeme kamenným záhozem,“ přiblížila stavební práce mluvčí. Pro konstrukce úprav se využije přírodní materiál včetně místního druhu kamene. Již před pěti lety pracovníci začátek Ramzovského járku zpevnili betonovými dlaždicemi. V závěrečném úseku pak koryto v patách svahů vyztužili laťovými plůtky. „Ty jsou ale nyní po průchodu velkých vod téměř rozplavené,“ uvedla Jouklová.

Práce mají skončit v říjnu, náklady přesáhnou čtyři miliony korun. Částku podnik zaplatí Lesy ČR z vlastních zdrojů.

Zdroj: Vyškovský deník, ilustrační foto Lesy ČR – revitalizace Maňavský potok

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině