Lesy České republiky zpřístupní v pondělí chodník kolem Adršpachu

Aktualizováno 21. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

skalní hrad Adršpach

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) zpřístupní dvě turistické trasy v národní přírodní rezervaci Adršpach. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Okruh kolem zříceniny hradu Adršpach je už dokončen, do 30. června se otevře i turistický výstup na vrchol Čáp s rozhlednou.

Chodník kolem Adršpachu zpřístupní Lesy ČR v pondělí 27. června. V 10.00 hodin proběhne slavnostní otevření Turistického chodníku u zříceniny hradu Adršpach, sraz účastníků je u rozcestí Pod Starozámeckým vrchem. V době od 10.30 do 12.00 pak proběhne vlastní prohlídka obnoveného turistického chodníku s programem pro děti základní a mateřské školy.

Investice do okruhu kolem hradu Adršpach dosáhla 529 323 korun bez DPH, investice do cesty na rozhlednu Čáp představuje bez DPH částku 632 929 korun. Vše hradí Lesy ČR ze svého Programu 2020.

Zřícenina hradu Adršpach v NPR Adršpašsko – teplické skály

Obnova turistického chodníku řeší usnadnění přístupu veřejnosti na vyhlídku a ochranu přírodních útvarů v podobě lokálních úprav přístupové žluté značené turistické trase. Nově byla budována schodiště na vybraných lokalitách a nejvíce exponovaných pozicích tras pro větší bezpečnost turistů. Stávající ocelové konstrukce byly opraveny a opatřeny ochrannými nátěry, dřevěné stupně a madla byly vyměněny za nové. Nově byla zřízena schodiště s podestami pro usnadnění přístupu ve špatně dostupných nebo trvale podmáčených lokalitách. Jedná se o nádhernou lokalitu mimo exponovaná skalní města a turistické trasy v centru Adršpašsko – teplických skal. Okruh okolo zříceniny hradu Adršpach měří cca 1,3 km a je vhodný pro rodiny s dětmi.

Vznik hradu je možno datovat mezi lety 1320 až 1330. Stavebníkem byl nejspíše král Jan Lucemburský a hrad Adršpach měl zajišťovat jeho pozici v pohraničí. Z roubených dřevěných stavení se zachovaly pouze draže zasekané ve skalních blocích. Dále jsou zachovány části hradeb, obvodního zdiva obytných budov, štítové zdi apod. V terénu jsou také dobře patrné pozůstatky studny, podsklepených prostor a v prostoru před hradem zbytky dvojitého valu a příkopu. Hrad Adršpach je volně přístupný, stejně tak skalní vyhlídka. Oblast je součástí NPR Adršpašsko-teplické skály a zároveň CHKO Broumovsko.

Vrchol Čáp s rozhlednou v NPR Adršpašsko – teplické skály

Z důvodu nepřiměřeného zatížení terénu dochází k výstavbě dřevěných schodišť z modřínového a dubového řeziva s madly pro zajištění bezpečnosti. Schodiště se nachází ve velmi špatně přístupném místě mezi pískovcovými balvany a vzrostlými stromy na turisticky značené trase. V přední části trasy dochází k ručnímu rovnání původních pískovcových schodů a obrub tak aby nebyl narušen přirozený ráz oblasti Adršpašsko – teplických skal. Vrchol Čáp je součástí jižního hřebene Supích skal. Čáp je nejvyšším rozhledovým skalním vrcholem této části Teplických skal, ze kterého se otvírá kruhový rozhled na Javoří a Soví hory, Broumovské stěny, Hejšovinu, Bor, Ostaš, Policko, Turov, Dobrošov a Orlické hory, Jestřebí hory, Krkonoše a Vraní hory. Na vrcholu je nová rozhledna otevřená 09/2014. Rozhledna je volně přístupná. Turistická zeleně značená trasa prochází lesem, členitým terénem, mezi skalními útvary a místy úzkými soutěskami Bludiště, Údolím Tří mušketýrů a přes Kraví horu a Lokomotivu vede do Teplic nad Metují. Oblast je součástí NPR Adršpašsko-teplické skály a zároveň CHKO Broumovsko.

Naše voda, foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině