Lesnický park Křivoklátsko zvyšuje informovanost návštěvníků

21. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Křivoklátsko - foto Miroslav Pecha - informční tabule

Vybudováním sítě infotabulí na území Lesnického parku Křivoklátsko sledují zdejší lesníci zvýšení informovanosti o dění v lese a navázání kontaktu s návštěvníky křivoklátské přírody. Připomíná to ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s. Miroslav Pecha.

Každá tabule obsahuje informace o revíru, na kterém se návštěvník nachází a hlavně různé lesnické i jiné zajímavosti v nejbližším okolí. Získáte tak povědomí o bohaté myslivecké historii, pytláctví, o významných a památných stromech, způsobech hospodaření lesa, netradičních lesních stavbách i o obyčejných lidech, kteří spojili svůj osud, či život s lesním prostředím. Vše je doloženo řadou fotografií zaznamenávajících daná místa, která se pomalu, avšak neustále mění. Na každé tabuli je mapka s označením všech patnácti míst. Tabule jsou instalovány na přístupných místech turistických tras, parkovišť, nebo u cesty poblíž lesnicky zajímavé lokality, rovnoměrně na všech pěti revírech Lesní správy Křivoklát, které leží v lesnickém parku. Ke všem se jednoduše dostanete pěšky, či na kole.

Do budoucna chystají lesníci další rozšíření infotabulí i do ostatních částí lesnického parku – na území soukromého vlastníka lesa Jerome Colloredo Mannsfelda, který začlenil jeden svůj lesnický úsek do lesnického parku, a na jeden revír spravovaný Lesní správou Nižbor.

Bližší informace získáte na Informačním a vzdělávacím středisku LČR Křivoklát, Hradní 3.

Naše voda, foto: Miroslav Pecha

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě