Lesníci a ochránci obnovují tůně na Valašsku

Aktualizováno 14. listopadu 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

tun

Za posledních pět let obnovil Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Lesy ČR 58 vodních tůní. Jen na Valašku jich je 18, letos to byly čtyři v pohoří Javorníky v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Budou sloužit jako útočiště obojživelníků a bezobratlých živočichů, uvádí mluvčí podniku Lesy ČR Eva Jouklová.

Tři tůně v údolí Provazné u Halenkova a jedna v údolí Kýchová v Huslenkách byly letos obnoveny pomocí bagru. Na realizaci projektu, jednoho z letošních dvou set spojených s ochranou biodiverzity, spolupracovala základní organizace ČSOP Javorníček s Lesy ČR, konkrétně s Lesní správou Vsetín.

„Tůňky mají velký význam pro místní populace chráněných obojživelníků, pravidelně se v nich rozmnožuje čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka žlutobřichá a dokonce kriticky ohrožený čolek karpatský. Domov zde najde i řada vodních bezobratlých živočichů, jak třeba vážky, šídla a šidélka, potápníci, znakoplavky, klešťanky, bruslařky, chrostíci nebo vodní měkkýši,“ řekl Jiří Stonawski z podniku Lesy ČR.

Většina vzácných „obyvatel“ tůní preferuje osluněné tůně. Proto byl v Kýchové společně se sedimenty odstraněn i nálet vrb a dalších dřevin, přímo z tůně pak rozsáhlý porost orobince širolistého.

Naše voda, foto: Lesy ČR

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině