Lesníci na Křivoklátsku mění druhovou skladbu tamějších jehličnatých lesů

6. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Keywords: les, stromy

Na Křivoklátsku pokračují lesníci ze státního podniku Lesy ČR v obnově a postupné přeměně jehličnatých lesů v lesy smíšené. Informovala o tom dnes mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že lesníci tím zvyšují jejich odolnost a stabilitu. 

První projekt za 838 tisíc korun bez DPH zaměřený na změnu druhové skladby lesů se realizoval na bezmála šesti hektarech křivoklátských lesů v letech 2011 až 2012. Druhý navazující projekt dokončili tamější lesníci loni v říjnu. Za více než dva miliony korun bez daně se podařilo na osmi hektarech lesa v katastru obcí Branov, Karlova Ves a Skryje nad Berounkou  převážně v  první zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko podsadit jehličnaté stromy bukem lesním, lípou malolistou, jeřábem břekem a jedlí bělokorou. „Vybrané porosty jsme nejdříve prosvětlili. Nově vysazené stromky chrání proti zvěři dřevěné oplocenky a pravidelně ožínáme lesní plevel včetně ostružiníku,“ říká Zdeněk Ingr, specialista ochrany přírody z podniku Lesy ČR. Podle něj už nyní přispívají oba projekty k přirozené skladbě smíšeného lesa na Křivoklátsku. Lokalita patří do tak zvané ptačí oblasti Křivoklátsko v soustavě NATURA 2000 a Lesnického parku Křivoklátsko.
Na změnu druhové skladby porostů se zaměřili v letech 2012 až 2014 také státní lesníci v sousedním Nižboru. Na 13,93 hektarech lesa vysázeli listnaté dřeviny a jedle – projekt za 3,2 miliony korun bez daně. Všechny tři záměry spolufinancovala Evropská unie, Státní fond životního prostředí a státní podnik Lesy ČR.

Projekt nazvaný „Změna druhové skladby jehličnatých monokultur na Lesní správě Křivoklát – II. etapa“ za 2 049 438 Kč bez DPH byl financován prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur), a to podílem Evropského fondu pro regionální rozvoj (1 742 022,30 Kč), Státního fondu životního prostředí ČR (102 471,90 Kč) a státního podniku Lesy ČR (204 943,80 Kč).

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině