Lepší shody při povodňových prognózách chtějí Češi a Němci

Aktualizováno 13. února 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vltava22

Dosáhnout větší shody při prognózách povodňových škod bylo jednou z náplní nedávného fóra Strima v Drážďanech, kterého se účastnily saské a české obce. Sdělila to Markéta Lakomá z kanceláře děčínského primátora.

Náměstek primátora Pavel Sinko Pavel Sinko v Drážďanech zhodnotil průběh povodně v červnu 2013 a provedl její srovnání s povodní v roce 2002 s ohledem na účinnost současných protipovodňových opatření s tím, že město Děčín intenzivně jedná s dotčenými orgány, s Povodím Labe a Ministerstvem zemědělství o úpravě efektivnosti ochrany levého břehu Labe na úroveň padesátileté vody, tak jako je tomu na břehu pravém. Jako dobrý příklad fungující přeshraniční spolupráce mezi Děčínem, Bad Schandau a Reinhardtsdorfem-Schönou byl také představen Richardem Musilem z krizového řízení projekt „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí“ v evropském dotačním Programu Cíl 3.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině