Lepší ochranu před povodněmi zajistí na Šumpersku zrekonstruovaná nádrž Hrabišín

16. prosince 2015 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

nádrž Hrabišín - Povodí Moravy

O deset procent navýšil státní podnik Povodí Moravy retenční prostor vodní nádrže Hrabišín. Zrekonstruovaný bezpečnostní přeliv zajistí podle mluvčí Povodí Gabriely Tomíčkové lepší průchod povodňových průtoků a tím dojde ke zmírnění škod a následků povodní v zasaženém území.

V průběhu měsíce listopadu provedlo Povodí Moravy rekonstrukci bezpečnostního přelivu vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku, která spočívala v jednostranném snížení přelivné hrany sdruženého bezpečnostního přelivu. Bylo provedeno zejména odbourání horní řady kamenných bloků přelivné hrany, opravení výztuže a vybetonování nové hrany.

Jedná se o další díl protipovodňových opatření, které přináší celkové zlepšení průchodu povodňových průtoků v širokém území, a to právě díky zachycení maximálních průtoků v nádrži. Rekonstrukce trvala tři týdny a stála zhruba 40 000 korun.

Naše voda, foto lokality: Povodí Moravy

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině