Legislativní rada vlády projedná věcné záměry nových odpadových zákonů

23. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

skládka - pneumatiky - IMG_1242_U

Dnešní zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR se bude mimo jiné zabývat věcným návrhem zákona o odpadech. Informoval o tom server tretiruka.cz.

Nový zákon zavede povinnost pojištění zařízení pro nakládání s odpady, které bude krýt poškození životního prostředí a také velmi časté situace, kdy po osobě nakládající s odpady po jejím zániku zůstane velké množství odpadů, jejichž odstranění musí v současnosti zajistit stát. Obec bude nově ze zákona účastníkem všech řízení o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady provozovanými na jejím území. Doposud tomu tak bylo pouze u zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zároveň dojde k navýšení kontrolních a sankčních pravomocí obecních a krajských úřadů, protože mají přehled o fungování odpadových zařízení na svém území a také zájem na jejich bezproblémovém provozu. Věcný záměr zákona o odpadech navrhuje řadu odchylek od stávající právní úpravy, a to zejména pokud jde o komunální odpady, evidence odpadů, tzv. černé skládky, nebezpečné odpady, skládkování, výkup kovů, limit pro ohlašování produkce odpadů a udělování pokut. Předkladatelem zákona je Ministerstvo životního prostředí.

Podrobnější informace na: http://www.tretiruka.cz/news/legislativni-rada-vlady-projedna-vecne-zamery-novych-odpadovych-zakonu/

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace