Legislativní rada vlády dnes projedná nové odpadové zákony

8. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

pneumatiky-voda

Dvojici legislativních norem odpadového hospodářství – návrh zákona o odpadech a návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností má na programu Legislativní rada vlády na svém dnešním jednání. Připomíná se server tretiruka.cz.

Návrh zákona o odpadech upravuje oblast odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvádění vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a působnost správních úřadů na úseku předcházení vzniku odpadů z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností. Vybranými výrobky s ukončenou životností jsou elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla.

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony