Legendární pivnice U Zlatého tygra opakovaně čepovala pod míru

12. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

pivo

Opakovaně nevyhovující objem podávaného točeného piva v pivnici U Zlatého tygra v Praze, v ulici Husova 228/17, zjistili při svých kontrolách inspektoři Stání zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Informoval o tom dnes mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Objem natočeného piva nižší o výrazných 10 – 15% u všech – celkem sedmi – měřených vzorků zjistili inspektoři během dvou kontrol uvedené provozovny. První kontrola se uskutečnila v květnu 2015. Dva inspektoři SZPI si v pivnici objednali dvě točená piva o objemu 0,5 l. Po přinesení nápojů obsluhou se inspektoři prokázali služebními průkazy a změřili objem piv. Hodnoty měření byly následující: objem 1. vzorku – 0,428 l, objem 2. vzorku – 0,448 l. Provozovatel tím porušil Nařízení (Evropského společenství) 1169/2011, které stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o množství. V rámci správního řízení SZPI uložila pokutu, která již nabyla právní moci, a provozovatel ji uhradil.

Druhé kontroly provozovny v listopadu 2015, která měla za cíl ověřit, zda provozovatel přijal opatření zamezující klamání spotřebitele, se účastnilo pět inspektorů SZPI. Po přinesení pěti objednaných točených piv o deklarovaném objemu 0,5 l se inspektoři prokázali služebními průkazy a provedli měření. Výsledky měření byly následující: objem 1. vzorku – 0,453 l, objem 2. vzorku – 0,457 l, objem 3. vzorku – 0,425 l, objem 4. vzorku – 0,442 l, objem 5. vzorku – 0,424 l. Provozovatel tak opakovaně závažným způsobem porušil Nařízení (ES) 1169/2011 a SZPI zahájí další správní řízení o uložení pokuty. Při opakovaných zjištěních porušení právních předpisů navrhuje uložení pokuty vždy vyšší, než v předchozím případě, aby měla sankce žádoucí motivující efekt.

SZPI, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony