Ledová plocha na Březové bude extrémně nebezpečná

3. února 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Ohře -VD Březová

Povodí Ohře varuje návštěvníky ledové plochy na nádrži Březová na Karlovarsku. Zde platí obecné varování před vstupem na zamrzlé vodní plochy stejnějako jinde. Od pondělí, 6. února 2012, se po dobu 10 dní bude ale navíc snižovat hladina o 80 centimetrů.

To je, jak dnes informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, jednoznačný impuls k zásadnímu varování veřejnosti. „Ledová celina bude narušena, bude zavěšena na březích a stane se tak životu extrémně nebezpečnou,“ řekl Svejkovský.

Je zvykem, že se v zimě bruslaři scházejí na přírodních ledových plochách, aby si užili radovánek a dopřáli tak svému tělu blahodárný pohyb. Při věnování důrazu na tloušťku ledu na menších plochách, rybnících, je možné provozovat tyto radovánky bezpečně, bez ohrožení svého zdraví či života. Na velkých plochách, kde se běžně manipuluje s hladinou vody v nádrži, již pouhé sledování tloušťky ledu nestačí.

„Každý pohyb hladiny vody bývá doprovázen vznikem oddělených ledových ker a při poklesu hladiny dokonce zavěšením ledu na břehy. Takováto situace je vůbec jedna z nejkritičtějších. V případě prolomení kry se člověk dostává do prostoru pod ledem a téměř není v lidských silách se dostat do bezpečí. A to již vůbec nemluvím o jezdcích na čtyřkolkách…,“ uvedl Svejkovský.

K této nejkritičtější situaci bude na Březové u Karlových Varů docházet od pondělí, 6. února 2012. Hladina se bude snižovat z důvodu kácení stromů nacházejících se na začátku nádrže. Stromy, které zde rostou již řadu let a desetiletí, jsou suché a zasažené nemocemi, a proto se stávají nebezpečné provozu vodního díla Březová.

„Na jaře a v létě probíhala prohlídka stromů v nádrži vodního díla (VD) Březová, při které se zjišťovalo množství, druh a velikost stromů, které je kvůli nevhodnému zdravotnímu stavu potřeba z nádrže odstranit. Stromy se při pádu na hladinu stávají potenciální hrozbou bezpečnosti přehrady. Na prohlídku pak navázalo posouzení a zajištění souhlasu s vykácením stromů od orgánu ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Slavkovský les, a výběrové řízení na zhotovitele akce. S kácením by se mělo začít po 13. únoru,“ dodal Svejkovský.

„Na první pohled by se mohlo zdát, že je škoda stromy v odlehlé přírodě kácet, ale jednak se stromy nacházejí v prostoru nádrže VD Březová, a jednak jsou z velkéčásti suché a nemocné, jak  je vidět na přiložené  fotografii,“  podotýká mluvčí.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině