V lednu se u Středočeských vodáren zvýšil počet havárií na vodovodu

11. února 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto - foto: Středočeské vodárny

Letošní lednové počasí se vyznačovalo velkými teplotními rozdíly, které měly za následek větší pohyb půdy a zvýšený počet havárií na vodovodních řadech. Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) opravily v letošním lednu 75 havárií na vodovodní síti, což je nárůst o 33 procent oproti stejnému období v loňském roce. Portálu Naše voda to dnes sdělila mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

„Při pohybu jednotlivých vrstev podloží dochází k prasklinám na litinovém potrubí, a to k prasklinám po celé délce potrubí nebo zlomem napříč potrubí,“ uvedl Václav Kodeš.

„Mráz jako takový nemá přímý vliv na zvýšenou poruchovost, protože se vodovodní řady převážně pokládají do nezámrzných hloubek. Nejčastějším důvodem vzniku havárií je stáří potrubí, ale i nekvalitní materiály, které se využívaly při pokládce vodovodních řadů v šedesátých a sedmdesátých letech, např. tzv. šedá litina. V současné době proto používáme při opravách i při výstavbě nových vodovodních rozvodů trubní materiály podle typu podloží z vysokohustotního polyetylénu nebo např. z tvárné litiny,“ vysvětlil Kodeš.

Aby dopad na obyvatelstvo při přerušení dodávky vody byl co nejmenší, snaží se vodohospodáři provádět vhodnou manipulaci na síti, a to přepojováním různých tlakových pásem.

„Doporučujeme odběratelům se na přerušení dodávky vody připravit, a to prostřednictvím SMS Info, kdy registrovaní zákazníci jsou v dostatečném předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou,“ upřesnil Kodeš.

 Jedná se o službu bezplatnou a zájemci mají možnost se zaregistrovat na webových stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 111 – 112.

V lednu 2013 byl zaznamenán i nárůst poškozených vodoměrů způsobených mrazem. Již 33 odběratelů muselo uhradit téměř 75 tis. korun za výměnu poškozených vodoměrů, což je o 83% více oproti lednu 2012. Zákazníci zapomínají zabezpečit vodoměry před mrazem a způsobují si tak nemalé komplikace a zbytečné výdaje.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace