Lednové povodně byly mírné

Aktualizováno 12. března 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lednové povodně dosáhly ve většině případů maximálně úrovně dvou- až pětileté vody. Dvacetiletý průtok zaznamenali pouze v povodí Vltavy na Radbuze a Mži. Hodně pomohla manipulace na vodních dílech.

 „Přestože nástup povodně se zdál dramatický, na většině území dosáhl jen dvouletých průtoků. Podle předběžného zjištění dvacetiletý průtok zaznamenali v povodí Vltavy na Radbuze a na Mži. V povodí Ohře a Labe došlo jen výjimečně k překročení pětiletých průtoků,“ vysvětluje ministr Fuksa.

Od soboty 8. ledna 2011 začalo v důsledku výrazného oteplení, a tím  rychlého tání sněhové pokrývky docházet k vzestupu hladin vodních toků. prodej ready made . Tento stav umocnily intenzivní srážky. Nejvíce se povodňová situace projevila v oblasti povodí Vltavy, Ohře a částečně v povodí Labe. Povodí Moravy bylo zasaženo pouze minimálně do úrovně 1. stupně povodňové aktivity.

 Povodňová situace kulminovala v pátek 14.1. 2011, kdy byl na 8 profilech zaznamenán 3. stupeň povodňové aktivity. Nejhorší situace nastala v povodí Berounky (3. stupeň povodňové aktivity na 6 profilech) a na vodním toku Ohře (3. stupeň povodňové aktivity na 2 profilech).

 Včasnou manipulací na vodních dílech v zasažených oblastech se podařilo povodňové vlny transformovat. Průběhu povodně výrazně ovlivnila například manipulace na vodním díle Hracholusky v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, kdy se podařilo snížit kulminační průtok z hodnoty 240 m3.s-1 na hodnotu 144 m3.s-1. Na Vltavské kaskádě výrazně pomohla transformovat povodeň manipulace na vodním díle Orlík a v povodí Ohře také na vodním díle Nechranice.

Spolupráci s českými vodohospodáři při zvládání této povodňové situace a včasné prezentování aktuálních informací o vodních stavech a manipulacích na vodních dílech (www.voda.gov.cz) ocenil při nedávném jednání s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou i ministr životního prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko Frank Kupfer.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině