V Lednici proběhne konference o zadržování vody v krajině

22. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

areál Lednice - původní koryto Dyje - IMG_9532

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Celostátní síť pro venkov pořádají v pondělí 9. listopadu v době od 10.00 do 16.00 hodin v přednáškové síni Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Valtická 337, Lednice, konferenci „Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech“.

Informoval o tom ředitel regionálního odboru SZIF Brno Václav Říha. Konference je podle něj zaměřena na ekonomické dopady důsledků klimatických změn do zemědělství a schopnost krajiny zadržovat vodu. „Cílem konference je přednést souhrnné možnosti řešené účinných opatření v krajině a na konkrétních ukázkách z praxe řešit tento problém z pohledu krajiny jako celku,“ uvádí se v pozvánce na akci.

Zájemci a akci musí svou účast potvrdit na e-mail: dagmar.adamkova@szif.cz do 30. října 2015.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Dyje v areálu parku Lednice)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině