Ladenská strouha u Břeclavi se mění

21. ledna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okolí Ladenské strouhy a Dyje ve Staré Břeclavi prochází v současné době  proměnou. Povodí Moravy, s.p., provádí probírku dřevin v porostu u Ladenské strouhy, v rámci které odstraní provozně nebezpečné dřeviny, křoviny zarůstající cestu a invazivní druhy dřevin, jako jsou trnovník akát nebo javor jasanolistý. Informovala o tom Eliška Windová z břeclavské radnice.Zachovány zůstanou kromě esteticky hodnotných dřevin  v dobrém zdravotním stavu i dřeviny, které mají význam pro chráněný hmyz nebo jako zdroj potravy a úkryt ptáků. Úpravy se konají i na druhé straně cesty vedoucí po levobřežní  ochranné hrázi Dyje k areálu Na Vodě. Povodí Moravy zde v úseku cca 500 m buduje novou zemní ochrannou hráz, která zajistí bezpečnost města Břeclav před povodněmi.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině