Kyselost světového oceánu se prý prudce zvyšuje. Nebo ne?

19. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Naše voda - moře

Okyselování oceánu, které je „s nejvyšší možnou pravděpodobností“ přímým důsledkem lidské aktivity, se velmi zrychlilo. Vyplývá to z expertní zprávy oceánologů, o níž informoval deník Právo.

Do konce století podle této zprávy stoupne kyselost moří o 170 procent, uvádí nejnovější expertní zpráva. Tu jako doporučení pro světové politiky vypracovalo na pět set oceánologů. V pondělí ji dostanou na stůl zástupci zemí OSN, kteří jednají ve Varšavě o opatřeních proti důsledkům globálních klimatických změn.

„V geologických záznamech z minulosti nejsou důkazy, že by změny někdy probíhaly rychleji,“ uvedl studii o zrychlující se acidifikaci oceánů Jean-Pierre Gattuso z francouzské vědeckovýzkumné agentury CNRS. Kyselost podle měření stoupá „bezprecedentním tempem“, které nemá za posledních 300 miliónů let obdoby.

Jak ale již v minulosti portál Naše voda na základě jiných vědeckých studií zveřejněných na vědeckém a osvětovém portálu osel.cz, v minulosti se kyselost moří a oceánů měnila ještě rychleji.

Studie oceánologů také tvrdí, že zvyšování kyselosti vyústí do stavu, kdy v roce 2100 nebudou v mořích žádní měkkýši. Jak ale dokazuje současná reakce mořských živočichů, ani to podle všeho není pravda. Adaptabilita mořských živočichů je, jak opět již v minulosti informoval portál Naše voda, mnohem větší, než ze zprávy připravované pro OSN vyplývá.

Právo, Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství