Kubala: O regulaci Berounky je třeba diskutovat seriózně

16. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Berounka jez Hýskov - IMG_8936

Studie proveditelnosti týkající se variant protipovodňové ochrany obcí a obyvatel na dolním toku Berounky, kterou v březnu zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy, neznamená automaticky výstavbu přehrady jako takovou. Opakovaně to zdůraznil generální ředitel Povodí Petr Kubala.

Stalo se tak ve vysílání Českého rozhlasu Plus v pořadu „Den v 60 minutách“ v pátek 15. dubna od 21.00 večer (odkaz na: http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2016-04-15/21 – jde o archiv všech pořadů v příslušném dni, je tedy třeba vyhledat pořad „Den v 60 minutách“ a najet do zhruba 47. minuty vysílání).

V pořadu se střetl Petr Kubala s vedoucím správy CHKO Křivoklátsko Petrem Hůlou, který studii označil za nedostatečnou, neboť nezohledňuje v potřebné míře technicko-ekonomická a environmentální hlediska. Podle Hůly studie například neřeší riziko sesuvu svahů do případné vodní nádrže a náklady na následné odstraňování sedimentů (riziko sesuvů svahů do stávajícího koryta toku Berounky je ovšem stejné i v současné době – poznámka redakce).

Jak ale konstatoval Kubala, jsou obavy představitelů CHKO předčasné. „Takové analýzy by bylo třeba dělat až v případě, že by se o výstavbě rozhodlo. V takové situaci ale v současné době nejsme,“ zdůraznil Kubala. Podle jeho slov by případná regulace Berounky měla kromě ve studii vyčíslených příznivých dopadů (ochrana zhruba 3 500 obyvatel na dolním toku Berounky a majetku v hodnotě 30 miliard korun) i další příznivé dopady na ochranu lidí a majetku v blízkosti Vltavy. Studii přitom nechal podnik zpracovat na základě petice občanů na dolním toku Berounky po posledních povodních, rozhodovat ale o předložených variantách Povodí Vltavy nehodlá. Kubala v rozhlasové diskusi také odmítl, že byla studie hrazena z peněz daňových poplatníků, jak tvrdil Hůla. Podnik totiž financoval studii z vlastních zdrojů.

Naše voda, ilustrační foto (Berounka – jez Hýskov) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy