V Krkonoších se objevil Pestrolučník krkonošský

14. srpna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pestrolucnik_krkonossky

Pestrolučník krkonošský je název nové příručky pro krkonošské hospodáře, jak nejlépe pečovat o horské louky, aby byly druhově pestré, plné květů a motýlů, bez šťovíku a dalších invazivních druhů. Informoval o tom ředitel odboru vnějších vztahů Správy Krkonošského národního parku Jakub Kašpar.

Na zhruba šedesáti stránkách se formou stručných textů, piktogramů, ilustrací a fotografií čtenář dozví zcela praktické tipy a rady, jak na to jít. Samozřejmostí jsou varování, čemu se vyhnout, pokud chceme horskou květnatou louku zachovat anebo dokonce obnovit do krásy jakou mohla mít ještě před sedmdesáti lety.

Publikaci připravil tým projektu LIFE CORCONTICA (více na http://life.krnap.cz). Na své si v ní přijdou nejen profesionální hospodáři – farmáři, ale také krkonošští boudaři, či drobní majitelé luk kolem soukromých obydlí. Poučení v ní jistě mohou najít i hospodáři z jiných pohoří nebo i z podhůří. Publikace je zdarma ke stažení na webové stránce Správy KRNAP – www.krnap.cz v sekci Tiskoviny.

přímý odkaz www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/pestrolucnik-krkonossky.pdf

Naše voda, foto titulek knihy: KRNAP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině