Králův Dvůr bude chráněněn před stoletou vodou

Aktualizováno 12. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Státní podnik Povodí Vltavy začala s výstavbou protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce, za téměř 120 milionů korun. Portálu Naše voda to dnes sdělila mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve formě rozšíření koryta Litavky, ochranných zídek a hrází, které umožní ochranu intravilánu města před stoletou vodou.

„Součástí stavby bude rovněž odstranění současného silničního mostu, který je pro  návrhovou povodeň nekapacitní a který bude nahrazen mostem novým s dostačující kapacitou,“ řekla Pohůnková.

Ukončení stavby, jejímž navrhovatelem, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, je město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, se předpokládá do konce roku 2013.

Akce navazuje na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821 – 7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla stoletou povodeň a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech 2008-2009 o celkovém nákladu 95 milionů korun.

Program 129 120 s názvem Podpora prevence před povodněmi II je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině