Králův Dvůr bude chráněn před stoletou vodou

2. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

169176_295096_IMG_0429

Státní podnik Povodí Vltavy připravuje realizaci výstavby protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce za téměř 120 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Dnes odpoledne byl tak za účasti ministra zemědělství Petra Bendla, starosty Králova Dvora Petra Vychodila, generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly a generálního ředitele akciové společnosti Metrostav Pavla Piláta poklepán základní kámen připravované stavby protipovodňových opatření na řece Litavce v úseku Králův Dvůr.

Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve formě rozšíření koryta Litavky, ochranných zídek a hrází, které umožní ochranu intravilánu města před stoletou vodou. Součástí stavby bude rovněž odstranění současného silničního mostu, který je pro návrhovou povodeň nekapacitní a který bude nahrazen mostem novým s dostačující kapacitou. Ukončení stavby, jejímž navrhovatelem, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, je město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, se předpokládá do konce roku 2013.

Akce bude navazovat na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821 – 7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla stoletou povodeňa ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech 2008-2009 o celkovém nákladu 95 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině