Kraj Vysočina rybářům vyplatil za škody způsobené predátory 1,5 milionu

Aktualizováno 23. července 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

vydra - foto KRNAP

Za prvních šest měsíců letošního roku požádalo v Kraji Vysočina o kompenzaci škod způsobených chráněnou vydrou říční a kormoránem velkým 27 vodních hospodářů. Informoval o tom týdeník Zemědělec.

V průběhu pololetí jim přitom podle týdeníku vyplatil Krajský úřad Kraje Vysočina necelých 1,5 milionu korun. Z celkové částky byla náhrada škody způsobená vydrou poskytnuta 21 žadatelům ve výši 596 487 Kč, náhrada škody způsobená kormoránem šesti žadatelům ve výši 853 180 Kč. Uvedla to Martina Kratochvílová z odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Uplatňovat náhrady škody kormoránem bylo možné pouze za období do konce března 2013. Od 1. dubna 2013 je kormorán velký vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Po vyřazení kormorána ze seznamu zvláště chráněných druhů již nemohou být poskytnuty náhrady škody na rybách podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy.

Neznamená to, že když kormorán velký bude vyškrtnut ze seznamu zvláště chráněných druhů, že by již nebyl chráněn. Nadále bude požívat stejnou ochranu jako všechny ostatní běžné druhy ptáků v České republice i v celé Evropské unii podle příslušných zákonů a směrnic, pouze již nebude na seznamu těch nejvíce ohrožených druhů, u kterých hrozí vyhynutí. Na lov a plašení kormoránů bude i nadále třeba povolení orgánu ochrany přírody. Celková výše škody za první pololetí 2013 je nejnižší za posledních pět let a je pravděpodobné, že z důvodu legislativní změny znemožňující žádat o škody způsobené kormoránem bude i dále klesat, sdělila Kratochvílová.

Zdroj: Zemědělec

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka