Kraj likviduje ekologické zátěže. Získal peníze na sanaci skládky v Dolní Lipce

15. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Ostravské-laguny

Pardubický kraj uspěl se žádostí o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na odstranění staré ekologické zátěže v Dolní Lipce. Informovala o tom mluvčí Pardubického kraje Magdaléna Navrátilová.

Náklady na realizaci projektu přesahují podle jejích údajů 89 milionů korun. Pardubický kraj předpokládá, že jeho finanční podíl na sanaci nepřesáhne patnáct procent. „Díky tomu, že jsme s žádostí uspěli, bude provedena kompletní sanace skládky. Dojde k zabezpečení kalového pole a jeho následnému zrekultivování a odtěžení kontaminované zeminy skládky. Během sanace bude zajištěno průběžné čerpání a čištění podzemních vod. Počítáme rovněž s využitím hydraulické clony. Laicky řečeno zlikvidujeme veškeré odpady, které tuto lokalitu ekologicky zatěžují,“ uvedl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Pardubický kraj se v rámci celé ČR stal jedním ze čtrnácti úspěšných žadatelů o dotaci z OPŽP z programu Odstraňování starých ekologických zátěží – Sanace vážně kontaminovaných lokalit a sanace SEZ na území postižených těžbou vyhrazených nerostů. „Na spolufinancování projektu jsme připraveni a máme pro jeho realizaci připraveny finanční prostředky v rozpočtu na rok 2012. Kraje mají ze zákona povinnost, v situaci kdy není znám původce, likvidovat staré ekologické zátěže a to je přesně tento případ,“ dodal radní Kroutil.

Skládka v Dolní Lipce však není jediným případem, kde Pardubický kraj napomáhá s likvidací starých ekologických zátěží. V posledních dvou letech identifikoval pomocí rizikových analýz oblasti, které jsou zatížené starými ekologickými zátěžemi. „Odhalování těchto rizik otevřelo cestu k dotacím dalším třem žadatelům v Pardubickém kraji. Jedná se o sanaci v bývalém podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí a likvidaci ekologické zátěže v bývalých prádelnách v Přelouči a Chrudimi. Předpokládané náklady na realizaci všech čtyř úspěšných projektů na území Pardubického kraje jsou přibližně 249 milionů korun,“ uzavřel Kroutil.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka