Kostel svaté Kateřiny na Chomutovsku: Památka, kterou už neuvidíte

6. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

zatopený kostel svaté Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny zatopený Nechranickou přehradou uvidíme již pouze na dobových fotografiích. Připomíná to facebooková verze portálu Naše voda a přikládá ilustrační foto.

Kousek od obce Poláky v okrese Chomutov stál v Dolanech v roce 1966 kostel svaté Kateřiny, původně z 11. století, postavený v době vzniku obce. Za třicetileté války byl velmi poničen, v druhé polovině 17. století obnoven. Na průčelí stály sochy svaté Kateřiny a svaté Markéty z roku 1730. Zvon tohoto kostela je nyní umístěn v děkanském kostele v Kadani. V roce 1966 byl zbořen a celá obec zatopena kvůli stavbě Nechranické přehrady.

Jméno osady Dolany vzniklo odvozeně od slova důl, dolina, dolík. Po roce 1869 byly spojeny s obcí Poláky až do svého zániku 1967. Dolany byly v minulosti obávanou lokalitou pro voraře. Dno kolem Dolan protékající řeky Ohře totiž skrývalo pod vodou dva veliké balvany, které byly v době plavení vorů příčinou mnoha nehod.

Zdroj: Facebook Naše voda, foto archivní dokumenty

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině