Kontroly jezů na Lužnici zabraly – voda přes ně teče

20. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

jez Beneš IMG_3364

Na základě podnětů Českého svazu kanoistů proběhly v minulých dnech kontroly malých vodních elektráren (MVE) Na Lužnici v působnosti odboru životního prostředí Tábor. O výsledcích informovala svaz Václava Kratochvílová z uvedeného odboru.

Podle ní proběhly neohlášené kontroly na všech MVE na uvedeném správním území za účasti vodoprávního úřadu, Povodí Vltavy a České inspekce životního prostředí (ČIŽP), přičemž celkem šlo o 12 kontrol. Přestože byl průtok v Lužnici okolo 5 m3/s, ani na jednom jezu kontroloři nezjistili, že by voda netekla přes jez.

Kontroly mimo jiné zachytily na jednom z jezů, u Matoušovského mlýna, v akci vodáky, kteří neměli se sjezdem jezu žádný problém. Na dalším kontrolovaném jezu u Beneše pak stanovuje minimální zůstatkový průtok dva centimetry přes korunu jezu, jak je přitom vidět z ilustračního snímku, i v tomto případě bylo vše v pořádku.

Český svaz kanoistů přístup zastupitelstva města Tábor oceňuje.

Naše voda, foto jezu: MU Tábor

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství