Kontaminace vod zbytky zvířat je porušením zákona

5. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

potok IMG_9355

Z pohledu legislativy a správců vodních toků je nález hlav, kůží a dalších zbytků ulovených zvířat v potoce Prudník poblíž Slezských Pavlovic porušením vodního zákona. Pro denik.cz to uvedl mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček.

Případem, o kterém jsme vás již informovali, se zabývá policie, toto pondělí také provedli na místě šetření pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu spolu s Krajskou veterinární správou a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová již zajistila vylovení a odstranění zbytků zvířat.

„O této události správce povodí nikdo neinformoval, dozvěděli jsme se o ní ze sdělovacích prostředků. Jelikož není známo, zda byl informován vodoprávní úřad, oznámili jsme mu to. Událost není řešena jako havárie, nebyla tedy přizvána ani naše havarijní služba. Z hlediska legislativního a z pohledu správce vodního toku byl porušen minimálně vodní zákon,“ uvedl k případu Vlček.

Zdroj: denik.cz, ilustrační foto (jiná lokalita) Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství