KONFERENCE VODA 2015

12 března 2015 | Rubrika: Video pro tento den |Vložil: Nina Havlová

Odpor proti územím, která jsou hájena pro možnou budoucí výstavbu přehrad, vychází často ze záměrně nesprávně poskytovaných údajů o tom, že je v takových lokalizacích zakázána jakákoli stavební a podnikatelská činnost.
Jak je to skutečně, vysvětluje vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.