Koncepci prevence povodní a sucha již brzy posoudí Sobotkův kabinet

20. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kubala - IMG_2840

Vznik a výsledky práce nadresortní pracovní skupiny VODA-SUCHO jsou důkazem současné dobré spolupráce ministerstev zemědělství a životního prostředí, která v minulosti zdaleka tak dobrá nebyla.

Shodli se na tom všichni hlavní řečníci při dnešním slavnostním setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody v pražském Kongresovém centru, které zorganizoval Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

Materiál s názvem „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, což je strategický dokument, který historicky poprvé řeší zároveň problematiku přebytku a nedostatku vody v ČR, je v současné době ve finální podobě. „Jsem rád, že se nám podařilo soustředit za jedním stolem množství odborníků, kteří vytvořili koncepční materiál, který by měl být v nejbližší době předložen vládě,“ konstatoval dnes ministr životního prostředí Richard Brabec. Spolupráci obou resortů vyzdvihl i předseda představenstva SVH Petr Kubala (na snímku). Ten kromě spolupráce na vzniku dokumentu ocenil i skutečnost, že se oběma resortům podařilo nalézt kompromisní řešení i při projednávání novely zákona o odpadech tak, aby se na straně jedné naplnily požadavky EU týkající se nakládání s odpady, ale aby mohla být zároveň zprůtočněna koryta vodních toků a aby bylo možno vytěžené sedimenty z nich ukládat na zemědělské půdě.

O přínosu pracovní komise VODA-SUCHO se pochvalně vyjádřil i náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleš Kendík či vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.

Materiál bude v nejbližších dnech předmětem vnitřních připomínkových řízení na jednotlivých ministerstvech, následně proběhne meziresortní připomínkové řízení a poté již dokument posoudí Vláda ČR.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto (jednání v Kongresovém centru) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace