Do konce září bude ukončena revitalizace Vápenického potoka

13. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Revitalizace vápenického potokaP1000277_(2)

V těchto dnech probíhá revitalizace potoční zatravněné nivy Vápenického potoka nedaleko vrchlabského letiště. Informoval o tom mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Cílem revitalizace je podle něj obnova hydrologických a ekologických funkcí narušené potoční nivy. Úprava se týká části koryta od silnice Prostřední Lánov – Vrchlabí proti proudu v délce 189 metrů.Náklady na tento projekt, který byl podpořen prostředky Operačního programuŽivotního prostředí EU, dosahují 335 000 korun.

Koryto potoka bylo v minulosti směrově upraveno napřímením a bylo vydlážděno dlažbou nasucho s opevněním břehů srubovou konstrukcí. „V rámci revitalizace jsme v pravobřežní části nivy vytvořili mělké koryto s menší kapacitou, tři boční tůně se zpětným vzdutím, jednu průtočnou tůň a pět tůní dotovaných atmosférickými srážkami a průsakem o celkové rozloze zátopy 576 m2. Z toho dvě v potoční nivě a tři v profilu původního koryta. Zbylou část původního koryta jsme v revitalizovaném úseku zasypali,“ uvedl Drahný.

Prodloužené nově provedené koryto zpomalí odtok vody a obnoví přirozené zamokření území. Profil koryta při zvýšených průtocích umožní rozliv do potoční nivy v meandrujícím pásu a v období sucha se soustředí průtok do mělkého koryta toku. Zamokření v meandrovém pásu umožní návrat původních rostlinných společenstev. Vytvoří se nové biotopy s nabídkou rozmanitějších stanovišť pro druhy, které se v dané oblasti přirozeně vyskytují. V novém korytě se obnoví v minulosti přerušená migrační prostupnost pro ichtyofaunu a ostatní vodní a na vodu vázanéživočichy.

V následujících dnech se ještě KRNAP chystá vysadit dřevinnou vegetaci, celý projekt bude ukončen do konce září.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace