Do konce listopadu skončí rekonstrukce vodovodu v Liberci

24. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

voda-sklenice91

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci rekonstrukci vodovodu v Cidlinské ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle místopředsedy představenstva SVS Petra Skokana má rozsahem nevelká stavba velký význam, protože jde o rekonstrukci poruchového úseku přivaděče z vodojemu Jizerský do vodojemu Králův Háj. „Pitnou vodou je v této lokalitě zásobováno cca 10 000 připojených obyvatel,“ podotýká Skokan.

Stávající ocelový vodovod průměru 300 mm byl uveden do provozu v roce 1962. Slouží jako přivaděč z vodojemu Jizerský do vodojemu Králův Háj. Po jeho opětovném zprovoznění v letošním roce se na něm vyskytlo několik poruch, jejichž příčinou je koroze a inkrustace. Protože hrozí odstávky sídliště Králův Háj, přistupuje SVS k rekonstrukci poruchového úseku.

Rekonstrukce bude provedena ve třech úsecích, v souhrnné délce 144 metrů. V prvním úseku délky necelých 27 metrůbude výkopovou metodou provedena výměna potrubí původního ocelového za litinové o průměru 300 mm. V druhém úseku pod vodním tokem bude provedeno protažení nového potrubí z polyetylénu (PE) průměru 280 mm původním potrubím v délce necelých 23 metrů. Ve třetím úseku bude bezvýkopovou technologií za pomoci montážních jam provedeno zatažení nového potrubí z PE o průměru 280 mm do původního potrubí v délce 95 metrů. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce armaturní šachty a odkalovacího potrubí. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny  do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace