Do konce května lze žádat o dotace na květnaté louky

17. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Rozkvetlé louky na Rýchorách

I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Připomíná to Radek Drahný, mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP).

Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května. „V loňském roce jsme zavedli nový systém příjmu žádostí, který zjednodušil administrativu těchto příspěvků a zároveň upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Máme tedy lepší přehled o tom, kam finanční prostředky přesně míří,“ uvedl Drahný.

Jednou z výhod nového systému je, že všichni žadatelé o finanční příspěvek z loňského roku automaticky obdrží během dubna již vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek. Tyto formuláře je nutné řádně zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na adresu Správy KRNAP do 31. května 2015. V případě, že žadatelé mají jakékoliv změny v žádosti, ať jsou to změny v číslech účtů nebo ve výčtu obhospodařovaných parcel, je nutné kontaktovat naše pracovníky. V případě, že již nemají dále zájem žádat o finanční příspěvek, prosíme, aby nás o této skutečnosti informovali.

Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Výměra, na kterou je možné žádat o příspěvek, je 0,4 až 5 ha. Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma“ z roku 2014. Zde jsou podrobně popsána veškerá pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici je na webových stránkách Správy KRNAP a na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP. K dispozici ho mají také obecní úřady. Každý žadatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit. Upozorňujeme veškeré žadatele, že tento finanční příspěvek není možné kombinovat s novými agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními, což jsou dotace ministerstva zemědělství na péči o travní porosty (bývalé agroenvironmentální programy).

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května 2015.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace: Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP, tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.czwww.krnap.cz, Mgr. Andrea Svobodová, tel.: 499 456 316, asvobodova@krnap.cz, Ing. Petra Gašpariková, tel.: 499 456 728, pgasparikova@krnap.cz

Naše voda, foto KRNAP

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka