Komunistický návrh na předkupní právo k půdě téměř nikdo nepodporuje

28. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

eroze pole

Návrh poslanců KSČM na vydání „zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům“ ze dne 2.3.2017 prošel připomínkovými místy. Jak přitom připomíná Svaz vlastníků půdy ČR (SVP ČR), většinou s nesouhlasným stanoviskem.

„Stanoviska příslušných připomínkových míst ve většině případů korespondují s námitkami Svazu vlastníků půdy ČR a v 9 z 10 zaujímají k návrhu NESOUHLASNÉ STANOVISKO,“ uvádí SVP ČR. Za argument vhodný ke zdůraznění považujeme zejména citaci ze stanoviska Ministerstva pro životní prostředí, která věrně odráží aktuální stav. Citujeme „Z hlediska deklarovaného účelu, tedy naplňování veřejného zájmu na ochraně zemědělské půdy, lze rovněž navrhovanou právní úpravu označit za zcela nesystémovou. Současný stav, kdy 60% zemědělské půdy v ČR je bezprostředně ohroženo nadměrnou erozí, plně odráží kvalitu „péče“ stávajících oprávněných uživatelů půdy. Zákonné ukotvení předkupního práva ve prospěch těchto uživatelů v žádném případě nepovede ke zlepšení, ale naopak ke konzervaci současného stavu vlivem zablokování trhu s půdou. Při současné struktuře zemědělství v ČR by se pozemky staly do budoucna de facto nedostupné zejména pro drobné farmáře.“

Za velmi důležité považujeme i potvrzení názoru SVP ČR ze strany připomínkových míst včetně ministerstev, že návrhy obdobných předkupních práv jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Svaz vlastníků půdy ČR věří, že tato jednoznačná stanoviska budou respektována i při dalším projednávání tohoto návrhu zákona a také v případě dalších podobných snah na omezování vlastníků půdy v budoucnu.

Nesouhlas s návrhem vyslovily: Ministerstvo vnitra, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Ministerstvo obrany, Svaz průmyslu a dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo spravedlnosti, jediné souhlasné stanovisko pochází od Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy