Komplikace neberou konce: Deště znovu naplnily nádrže Košín a Malý Jordán

3. července 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

DSCN7133

Kvůli počasí komplikaci s obnovou táborského rybníku Tábor neberou konce. Po vydatných deštích z počátku minulého týdne došlo k opětovnému naplnění jak nádrže Košín, tak Malý Jordán. Oznámila to táborská radnice.

Celý minulý týden a ještě i tento týden tak probíhá převádění vody přes staveniště a vypouštěním štolou, na které se proto nemůže pracovat.

Plovoucí bagr vytvořil v úseku od provizorního přehrazení po Sokolskou plovárnu koryto, kterým bude v následujícím období voda trvale odváděna. Po vyprázdnění nádrží nad Jordánem bude koryto prodlouženo i v dalších úsecích směrem k hlavní hrázi.

Současně s převáděním vody probíhá odvoz sedimentu z mezideponie na Sokolské plovárně  na úložiště Hůrka u Plané nad Lužnicí. Na staveništi je částečně vyschlý sediment přemisťován z prostoru pod gymnáziem a Botanickou zahradou na mezideponii na Sokolské plovárně, kde dále vysychá a odkud bude postupně po vyschnutí odvážen na definitivní úložiště.

Zdroj: Město Tábor, ilustrační foto: Město Tábor

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství