Komisaři EU striktně odmítají úvahy o privatizaci vodárenských služeb

1. března 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Voda a naše peněženka

ČOV HradčanyDSC09416

Evropská Komise jasně prohlašuje, že její politikou není vyvíjet tlak na členské státy, aby privatizovaly vodárenské služby. Uvádí se to ve společném prohlášení komisařů Potočnika a Barniera k informacím v médiích, které o privatizaci vodárenství spekulují.

Podle toho vyjádření (file://EUROPA-PRESS RELEASES –Joint Statement by Commisioners Potocnik and Barnier) je řízení vodních služeb věcí členských států, přičemž Komise „má neutrální názor na veřejné nebo soukromé vlastnictví veřejných zdrojů“. Pro případy, kdy veřejný orgán rozhodne poskytovat služby prostřednictvím soukromého operátory, navrhla Komise pravidla, která přispějí k průhlednosti a efektivnosti výdajůz veřejných peněz lepší možností volby.

„S poukazem na význam vody Komise ujišťuje, že její návrh směrnice o udělování koncesí plně podporuje a uznává autonomii místních orgánů, pokud jde o poskytování a organizace veřejných služeb v obecném ekonomickém zájmu, včetně vody. Veřejné orgány budou mít vždy možnost volby poskytování služeb přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, zejména soukromého ekonomického operátora. Navržená směrnice proto nepovede za žádných okolností ke zprivatizování vodárenských služeb,“ uvádí se ve stanovisku komisařů.

V poslední době se vyrojila celá řada informací v médiích v členských zemích, která varují pře možnou privatizací vodáreských služeb. Stalo se tak mimo jiné v Portugalsku, tento týden se také problematice věnovala slovenská televize a periodikum Plus jeden deň.

Žádný z kritických článků ale neobsahoval postoj výše citovaný postoj Evropské Komise.

Petr Havel

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace