Klášterní zahrada ve Vrchlabí bude dočasně uzavřena

16. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN1927-jezírko-Babiččino-údolí

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zahájila práce na revitalizaci vrchlabské klášterní zahrady. Informoval o tom dnes mluvčí KRNAP Radek Drahný s tím, že po dobu rekonstrukce bude klášterní zahrada pro veřejnost uzavřena.

„Předpokládáme, že omezení bude platit do konce října 2012,“ uvedl mluvčí. Plánované práce jsou součástí projektu Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN, na který Správa KRNAP získala dotaci z fondů EU. Projekt zahrnuje opravu a budování cestní sítě včetně opravy mostku v klášterní zahradě ve Vrchlabí, vybudování atypického altánku a nášlapné stezky s různými povrchy pro environmentální výchovu, založení rastrového záhonu bylin typických pro Krkonoše a zřízení expozice se základními horninami s informačními panely – na straně české. „Jako doplněk budou vydány ke geoexpozici, rastrovému záhonu bylin a sadu ovocných stromů jednoduché informační letáky. Obnovená klášterní zahrada bude sloužit nejen Správě KRNAP, ale také široké veřejnosti tak, jak tomu bylo v minulosti,“ slibuje Drahný.

Dodavatelem celého projektu jsou Vodohospodářské stavby Teplice. Celkové náklady na projekt činí 743 244,51 eur, z toho 668 919,51 eur činí dotace z programu EFRR a zbylých 74 325,51 eur pochází z vlastních zdrojů KRNAP.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině