V Klánovickém lese byly opraveny dva rybníky

Aktualizováno 4. srpna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

Rybníky Na Placinách-2

V Klánovickém lese na východní hranici Prahy byly opraveny dva rybníky. Uvedla to mluvčí pražského magistrátu Petra Hrubá.

Rybníky Na Placinách byly postaveny v roce 1965 v rámci tzv. akce „Z“ místním rybářským spolkem. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby měly za následek postupné chátrání rybníků a degradaci všech objektů. V roce 2011 získalo rybníky Hlavní město Praha a nyní opět budou sloužit k chovu ryb a ke sportovnímu rybaření.

„Náklady na opravu obou rybníků činily tři miliony korun a byly plně hrazeny z rozpočtu Hlavního města Prahy,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.

Projektovou dokumentaci rekonstrukce zajistil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy ihned po převzetí rybníků městem. vlastní práce byly zahájeny podzimním výlovem v roce 2012. Spodní rybník se již nedal vypustit, a tak musela být z bezpečnostních důvodů prokopána hráz. V březnu 2013 bylo provedeno celkové odbahnění obou rybníků.

„Rybníky byly zaneseny téměř 1 500 m3bahna, které bylo nutné vytěžit a následně odvést. Oba rybníky také dostaly zcela nové vypouštěcí zařízení a hráze byly opevněny kamennou dlažbou,“ upřesnil Nouza.

Oba rybníky Na Placinách jsou průtočné, napájené vodou z potoka Placiny, který je pravostranným přítokem Blatovského potoka. Díky revitalizaci obou rybníků došlo k zachránění dalších vodních ploch v Praze. Revitalizace byla významná i z hlediska ochrany přírody, protože jsou rybníky součástí přírodní památky Prameniště Blatovského potoka.

Horní rybník bude sloužit k extenzivnímu chovu ryb, který  je zaměřen zejména na vytvoření rovnováhy mezi rybí obsádkou a přirozeným prostředím rybníka. Každý podzim zde bude místní rybářská organizace pořádat výlov. Spodní rybník je součástí rybářského revíru Rokytka 1 a bude sloužit ke sportovnímu rybolovu.

Na území Klánovického lesa se historicky nacházelo několik rybníků. K rybníkům, které zanikly společně se středověkými vesnicemi, patří Holský rybník, na jehož břehu se rozkládala vesnice Hol. V důsledku výstavby železnice byly trvale vypuštěny rybníky Žák a Slavětický, z něhož se dodnes dochovala pouze masivní hráz.

Naše voda, foto: MHMP

 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství