Kladno zvyšuje bezpečnost vodohospodářské infrastruktury

Aktualizováno 7. června 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V minulém týdnu proběhlo na kladenském magistrátu první řádné zasedání představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM), kde byl předsedou představenstva zvolen primátor Statutárního města Kladna Milan Volf  a místopředsedou  představenstva starosta obce Všetaty Miroslav Baloun. Oznámila to mluvčí VKM Lenka Kozlová.

V návaznosti na zahájenou kontrolu vodohospodářské infrastruktury VKM z předminulého týdne, která by měla snížit riziko vzniku havarijních situací podobných té v pražských Dejvicích, nařídil nově zvolený předseda představenstva další z bezpečnostních opatření, a to revizi tzv. technických standardů společnosti.

„VKM, stejně jako řada dalších významných vodárenských společností, má vlastní technické standardy, které aplikuje při výstavbě, rekonstrukcích a  opravách vodohospodářské infrastruktury. Tyto standardy musíme po havárii v Dejvicích revidovat, abychom zajistili při všech našich činnostech na vodohospodářské infrastruktuře ještě vyšší spolehlivost dodávky kvalitní pitné vody a bezpečné nakládání s odpadními vodami, než tomu bylo dosud,“ uvedl primátor a předseda představenstva Milan Volf.

„S provozovatelem naší vodohospodářské infrastruktury, společností Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) budeme v daleko větší míře klást důraz na přípravu výstavby vodohospodářských sítí s ohledem na geologické podmínky, poddolované území, morfologii terénu, použité materiály a další aspekty, které by v případě podcenění mohly v budoucnu vést k poruchám a následným problémům jako v Dejvicích,“ dodal Volf.

Důležitost tohoto postupu potvrdil také Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS.  „Rovněž budeme důsledně požadovat po investorech vodohospodářského zařízení předávání skutečného provedení staveb, aby průběhy sítí byly zahrnuty do geografického informačního systému a předešlo se tak nepředvídatelným událostem, které by mohly mít negativní dopady pro odběratele,“ řekl na závěr Jakub Hanzl.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace