Ke zlepšení kvality vody v brněnské přehradě přispějí sedimentační nádrže

12. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Povodí Moravy - sedimentační nádrže - čistota brněnská přehrada 1

Státní podnik Povodí Moravy aktuálně buduje další revitalizační opatření na přítoku do brněnské přehrady. Jak přitom dnes informovala mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková, jde o nové sedimentační nádrže.

Tři nově postavené sedimentační nádrže pod Hradem Veveří budou sloužit jako trvalý prostor pro sedimentaci splavenin z povodí říčky Veverky a zabraní tak jejich vniknutí do brněnské přehrady. Současně provádějí vodohospodáři také těžbu sedimentů v místech obratiště lodní dopravy ve Veverské Bítýšce. Zahloubením koryta vzniknou v lokalitách Nových Dvorů a Prádelny tři maloplošné nádrže bez nutnosti manipulace. Vodohospodáři budou sedimenty z nádrží pravidelně odtěžovat. Spolu s budováním těchto nádrží provádí Povodí Moravy také revitalizaci rybníka Malý hradní, která spočívá v obnově funkčních objektů, zejména vybudování nového přelivu.

Povodí Moravy aktuálně provádí také na těžbě sedimentů ze dna brněnské přehrady v lokalitě obratiště ve Veverské Bítýšce. „Vzhledem k tomu, že poslední těžení nánosů v této lokalitě bylo realizováno v roce 2010 a současný stav nánosů by mohl komplikovat provoz lodní dopravy v plavební sezoně 2016, přistoupilo PM k odtěžení přibližně 1500 m³ nánosů“, upřesnil generální ředitel Povodí Jan Hodovský. Práce budou ukončeny v měsíci únoru a ihned poté bude zahájeno napouštění přehrady.

Naše voda, foto lokality: Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině