Kdo hradí podle zákona opravy údržbu a opravy vodoměrné šachty?

9. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

pripojka

Portál enviprofi.cz pokračuje ve zveřejňování odpovědí na otázky, týkající se vodohospodářské praxe. Tentokrát jde o odpovědnost za údržbu a opravy vodoměrných a kanalizačních šachet.

Problém: Úhrada za údržbu a opravu vodoměrné či kanalizační šachty

Odpověď: Údržbu a opravy vodoměrné šachty hradí ve všech případech vlastník vodovodní přípojky, protože za vodoměrem je již vodovod ve vlastnictví vlastníka připojeného pozemku nebo stavby, a to bez ohledu na to, zda jde o veřejné prostranství či oplocený soukromý pozemek. Údržbu a opravy kanalizačních šachet, ve kterých končí kanalizační přípojka a začíná stoka, hradí vlastník stoky, neboť taková šachta je vždy součástí kanalizace a je ve vlastnictví jejího vlastníka. Pro úplnost je třeba uvést, že pokud je kanalizační šachta na přípojce pouze jako revizní, je její údržba a opravy hrazena podle § 3 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a pokud je kanalizační šachta jako spojná na konci vnitřní kanalizace a začátku přípojky, hradí její údržbu a opravy bez ohledu na to, zda jde o veřejné prostranství či oplocený soukromý pozemek vlastník vnitřní kanalizace, neboť slouží ke spojení části vnitřní kanalizace.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace