Kde v Praze v příštím, tedy 22. týdnu nepoteče voda

20. května 2015 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

130320132424 (1)

Uvádíme přehled plánovaných výluk odběru vody u Pražských vodáren a kanalizací (PVK) na 22. týden. Oznámil je mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Komořany
26. 5. 2015 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Palmetová 2159/3, 2118/6, 2183/8, 2111/10, 2112/12, 2127/14, 2156/15, 2113/16, 2139/17; Za sídlištěm 2201/26, 2220/28; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Smíchov
26. 5. 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici č.p./č.o.: Nádražní 54/102, 55/104, 56/106; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Smíchov
28. 5. 2015 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Hořejší nábřeží 486/9; Svornosti 985/8; Vltavská 1087/2, 484/4, 614/6, 787/8; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112.

Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

Související rubriky: Vodovody a kanalizace