Kde nepoteče voda v Praze ve 12. týdnu

12. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

veolia-cisterna

Přinášíme přehled plánovaných výluk vody v Praze v příštím, 12. týdnu, tak jak je portálu Naše voda sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Černý Most
17.3.2015 od 8:00 hod. do 13:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici č.p./č.o.: Rudolfa Holeky 636/2, 635/3, parc.č. 181/28; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Hrdlořezy, Malešice
19.3.2015 od 8:00 hod. do 14:30 hod
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Českobrodská 53/16, 49/18, 10/19, 59/20, 58/22, 50/24, E36; Pod Táborem 55/3, 17/4, 100/2, 300/7, 139/8, 369/8a, 54/10, 51/12, parc.č. 651/3; Strnadova 120/6; U tvrze 133/42; Vydrova 119/12, 110/14, 682/18; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112

Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

Naše voda

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace