Kde nepoteče ve 13. týdnu v Praze voda

19. března 2015 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

veolia-cisterna

Přinášíme přehled plánovaných výluk vody v Praze v příštím, 13. týdnu, tak jak je portálu Naše voda sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Malešice

24.3.2015 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici č.p./č.o.: Počernická 469/40, 468/42, 467/44, 466/46, 465/48, 464/50, 463/52, 514/54, 513/56, 512/58; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Podolí
24.3.2015 od 8:00 hod. do 18:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Pod Vyšehradem; Podolská 134/29, 208/31, 158/33, 137/152, 293/154, 48/156; Podolské nábřeží 20/4, 46/20, 20/22, 17/24, 8/26, 9/28, 817/30, 6/34, 157/36 (mimo měřící místo V1, které je zásobováno z ul. V pevnosti), 1148/5, parc.č. 2031/6; Rybářská; U podolského sanatoria; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Braník
24.3.2015 od 8:00 hod. do 22:00 hod.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Bezová; Branická lichá č.o. od 570/5 do 237/127, sudá č.o. od 264/16 do 620/124; Branické náměstí; Jiskrova; Ke Krči; Mezivrší lichá č.o. od 305/3 do 974/21, sudá č.o. od 125/4 do 714/22; Na Mlejnku; Na vinohradu; Nad kostelem; Nad malým mýtem; Nad přívozem; Nad strouhou; Nad vinohradem; Pod křížkem; Pod svahem; Pod vinohradem; Stará cesta; Školní; U Staré pošty; U Šálkovny; Ve dvoře; Vrbova 519/3, 40/4, 793/5, 70/6, 662/7, 673/9; Za mlýnem; Zelinářská; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112

Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace