Kde je v naší zemi nejkvalitnější podzemní voda?

7. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda ruce pramen

Mezi nejlépe ochranitelnou strukturu s extenzivním zatížením lehkým průmyslem a zatím příznivým zemědělským využíváním (převážně pastevectvím) patří uzavřená hydrogeologická struktura o rozloze asi 200 km2, rozkládající se v Broumovském výběžku, zhruba mezi Hronovem a Adršpachem.

Uvádí to hydrobiolog Vojtěch Kněžek s tím, že tamní podzemní voda výborné jakosti je již dlouhodobě využívána vodárnou, nacházející se v Teplicích nad Metují, nejen k zásobování zdejších obyvatel, ale je dodávána až do asi 70 km vzdáleného Hradce Králové. Není proto divu, že voda z Polické pánve byla koncem minulého století vybrána jako zdroj, určený k výrobě balené kojenecké vody. Je to voda, která vzniká ze své převážné části infiltrací srážkových vod oblasti přírodní rezervace Adršpašsko – teplických skalních měst. Je to voda, která vzniká ve vzácně čistém prostředí, prakticky nezatíženém žádnou lidskou činností. Při výběru zdroje kojenecké vody se vycházelo ze splnění závažných ukazatelů, kterými byly stabilita jakosti vody, stabilita vydatnosti, ochranitelnost zdroje, stupeň poznání hydrogeologické struktury a úroveň dokladování předchozích kritérií.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy