Karlovarský kraj chce Hornohradský potok za přírodní památku

Aktualizováno 27. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

15092011678

Odbor životního prostředí Karlovarského kraje předložil návrh na vyhlášení zvláště chráněného území (ZCHÚ) Hornohradský potok v kategorii přírodní památka. Napsal to Karlovarský deník.

Cílem ochrany je udržení a zlepšení podmínek pro zachování biotopů. Vyhlášení památky a jejího ochranného pásma v okolí Stráže nad Ohří se předpokládá v roce 2015 až 2016.

Lokalita Hornohradský potok je součástí evropsky významné lokality, která představuje ekosystémy údolní jasanovo-olšové luhy, vlhké pcháčové louky a devětsilové lemy horských potoků. K její ochraně tak budou muset dotčené pozemky dbát upravených pravidel.

Zdroj: Denik.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině