Kanalizaci a vodovod v Liberci v Šamánkově ulici čeká rekonstrukce

Aktualizováno 20. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Liberec - unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Liberci další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Šamánkově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Systémová obnova majetku je v SVS podle generálního ředitele Bronislava Špičáka trvale v centru zájmu společnosti. „Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Šamánkově ulici budou zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které jsou připojeny přilehlé nemovitost, většinou školy. Stavbu provedeme v časové koordinaci s plánovanými akcemi dalších subjektů, čím dojde jak k úspoře nákladů, tak i ke zkrácení doby, po kterou bude v lokalitě stavební ruch a s tím související omezení,“ uvedl Špičák.

Kanalizační stoka je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji nebo vypadanými cihlami. Důsledkem je silný nátok balastních vod, což je nežádoucí stav. Také v souběhu s kanalizací vedený vodovod z roku 1976 je v nevyhovujícím technickém stavu, inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho současné rekonstrukci s kanalizací.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. března 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 20. září 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace