Kanalizace z poloviny zkorodovala. Vodohospodáři ji nahrazují

27. listopadu 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

IMG_0788

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v krajském městě Ústí nad Labem další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v ulici U Pivovarské zahrady. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.
V ulici U Pivovarské zahrady je koncová větev jednotné kanalizace, která je složena z úseků tvořených betonovou stokou vejčitého profilu 500/750 mm, potrubím z PVC vnitřního průměru 300 mm a betonovým potrubím vnitřního průměru 400 mm – a právě poslední úsek z roku 1986 je ve špatném technickém stavu. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50%, praskliny a deformace, v důsledku čehož vznikají kaverny. Kanalizační stoka je vedena v komunikaci v hloubce dva metry mezi dvěma souběžnými vodovodními řady, vzdálenými od sebe šest metrů.

V rámci investiční akce bude betonové potrubí nahrazeno kameninou o vnitřním průměru 400 mm v délce 50 metrů. Součástí stavby bude rekonstrukce dvou revizních kanalizačních šachet, přepojení stávajících kanalizačních přípojek na trase a přepojení přípojek od uličních vpustí. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. října 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace