Kampaň proti GMO dosahuje vrcholu – zavřou vás za chov akvarijních rybiček

Aktualizováno 10. března 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

Zebřička - Danio rerio

Geneticky modifikovaná, poměrně běžně chovaná akvarijní rybička Danio rerio (zebřička) může dostat příslušného akvaristu do problémů se zákonem. Tedy pokud se na její chov vztáhnou pravidla prosazovaná odpůrci genetické modifikace, kteří považují tuto technologii za vysoce nebezpečnou.

Genetická modifikace zebřičky spočívá v tom, že obsahuje gen pro zeleně fluoreskující bílkovinu z jedné běžné mořské medúzy. Díky tomu začne zebřička v jasném světle a zejména ve světle ultrafialovém vydávat nazelenalé světlo. To podle EU ohrožuje zdraví lidí i zvířat a zničí evropskou přírodu. Jak přitom podotýká emeritní profesor přírodovědné fakulty Karlovy Univerzity Jaroslav Drobník, akvarista chovající takovou rybičku tak může být podle evropské legislativy deklarující „nejvyšší úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí před riziky GMO (geneticky modifikovaných organismů)“ vysoko pokutován a „rybka bude protokolárně zabita a zpopelněna nebo rozpuštěna v kyselině“.

Pokud by se na chov modifikovaných zebřiček vztahovala evropská „antiGMO“ legislativa, mohl by chov vypadat například následovně: Akvarista chovající modifikovanou zebřičku by musel požádat o pokusné nakládání s GMO zebřičkou a vyplnit formulář podle předpisu o „Uzavřeném nakládání s GMO“ s více než 15 údaji, vypracovat havarijní plán pro případ rozbití akvária (nezahrnuje vyplavení níže položených pater), a uvést molekulární charakteristiky, podle kterých se dá rybička identifikovat. Dále musí provést odhad rizika pro zdraví lidí, domácích zvířat a okolní přírodu, proškolit členy rodiny a na dveře pokoje vylepit výstrahu„biohazard“. Kromě toho musí mít zpracován plánovaný způsob likvidace rybičky, až se na ni vynadívá, a zavázat se, že celou dobu chovu povede protokol, který se bude pět následujích let po úhynu rybičky uchovávat. To vše zašle odpovědným státním úřadům. Ty jeho žádost podrobí oponentuře a vydají svolení, o kterém informují členské státy EU a zveřejní ho na evropském webu. Pokud žadatel obdrží svolení, musí o rybičce podávat pravidelná hlášení, která budou opět oponována. Teprve když vše dobře dopadne, může rybičku v akváriu přechovávat, anižbude pokutován.

Zhruba takhle to vypadá v EU s GMO legislativou.

Petr Havel

Stanovisko Food and Drug Administration (americké organizace, jež se stará o bezpečnost potravin) ke geneticky upravenému organismu Danio rerio: „Protože tuto tropickou akvarijní rybu nikdo nejí, nepředstavuje z hlediska bezpečnosti potravin žádné riziko. Neexistuje žádný důkaz, že by geneticky modifikovaná zebřička představovala pro životní prostředí větší riziko než běžně chovaná zebřička nemodifikovaná. Nemodifikované zebřičky se prodávají a chovají bez následků na životním prostředí už dlouhou řadu let.

Zdroj: www.osel.cz

 

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství